Neste Søndag:

 

Søndagsmøte på Sion

 

 

Adventskaffe søndag 05. desember  kl 16:00. 

 

                                        Hjertelig velkommen!

 

 .    

                                                                

 

 

Neste formiddagstreff på Sion blir

Torsdag 02. desember kl.11.30. 

 
 

 


Bønnemøter hver mandag fra kl.19.30-21.00
Velkommen til møter i Menigheten Sion Blomsterdalen!


Han tier i sin kjærlighet

Herren din Gud er i din midte, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg med fryderop. (Sefanja 3.17 NB)

 

Tenk at Himmelens og Jordens skaper jubler høylytt over deg! At Han er en nær og aktiv deltager i ditt liv. Han er din helt som hjelper og frelser når du trenger det. Din blotte eksistens gjør Ham så entusiastisk at jubler og gleder seg. Ja, du får Han som bor i det høye og hellige til å heve stemmen og rope av fryd!

 
 

Menighet/kirke for alle.

Høsten 2021 starter med at vi har en taleserie med hovedtema: " Menighet/kirke for alle". Dette har sin bakgrunn i en tale som medpastor André hadde før sommerferien der han blant annet sammenlignet menigheten med et glasshus.

Undertema for de neste 4 søndager vil være:

  • 15.aug: Vi kaster ikke stein. Nådefullt fellesskap. (Andrè).
  • 22.aug: Lett innsyn. Ingenting å skjule. Åpenhet. (Trygve)
  • 29.aug: Drivhus. Vekstforhold. Alle skal vokse i vår menighet/kirke. (Trygve) 
  • 17. oktober: Bra utsikt. Verden der ute som vi skal være der for. (Andrè) 

Velkommen til inspirasjon og undervisning som er relevant for alle ukedagene!


 

-