MENIGHETENS FORMIDDAGSTREFF

Formiddagstreff på Sion hver torsdag.

Vi samles til et uformelt åndelig/sosialt samvær fra kl.11.30 til 13.30. Matpakke tas med og kaffe serveres.
Vi deler guds ord og ber for behov. Noen har strikketøy med.
 
Formiddagstreffet er åpent for alle.
 

VELKOMMEN!!

-