KALENDER


Menighetsmøte ang. Evangeliesenteret

søn 14.01.18 13.30 - 14:00 Sion

Ekstraordinært menighetsmøte i forlengelsen av søndagsmøtet

Evangeliesenteret etablerer en kontaktkafe i Bergen i løpet av første kvartal 2018.

Det vil bli gitt informasjon om dette og menighetsmøtet tar stilling til hvor mye vår menighet skal bidra med per år.

Tilbake..