Kaffe og kaker etter møte
Kaffe og kaker etter møte

SØNDAGER PÅ SION

Vi samles hver søndag fra kl 1100-1300 

Det er flere i menigheten utenom pastoren som deler ordet om søndagene i tillegg til at vi med jevne mellomrom inviterer talere fra andre menigheter.

Etter talen gir vi mulighet til å komme å bli bedt for om det er ønske. Å be om forbønn er et tegn på styrke og ikke på svakhet. 

Vi ønsker at nådegavene skal være i bruk og vi gir oss god tid til å la Gud få virke på sin måte, noe som gjør møtene både spennende og til tider ganske ulike i form og innhold. 

Vi har Nattverd hver tredje søndag i måneden, og noen ganger har vi Dåp som på Sion utføres etter eget ønske etter at et menneske frivillig har valgt å tilhøre Jesus.(Troendes dåp.) 

Sett av tid søndag formiddag og besøk oss, og opplev felleskap og atmosfære i Guds nærhet! 

Vi ønsker at møtene i Menigheten Sion Blomsterdalen skal være et sted hvor du kan senke skuldrene, åpne hjertet og la deg inspirere.

Hele familien i Guds hus, er en god fremtidsinvestering! 


-


Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så vær ikke bekymret for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

Matt 6.33-34