Ukemail 2019-49

Gjøre Jesus synlig: Gjennom nådegavene og tjenestegavene.

Det var en viktig og innholdsrik søndag vi nå har lagt bak oss og formiddagen gikk med til både vanlig gudstjeneste og påfølgende menighetsmøte.

 

Ukemail 2019-48

« Å gjøre Jesus synlig. Tilgivelse,- tøffel eller helt

Arne Dyngeland ledet møtet. Han innledet med å fortelle om sin personlige reise med å gi tiende inn i Guds rikes arbeid. Han anbefalte enhver til å bli enig med Gud om et månedlig beløp som vi kan gi med glede. Begynn i det små og øk så på etter hvert som din tro vokser. Gud er trofast, og Han vil velsigne deg rikelig tilbake.

 

Ukemail 2019-47

Jesus og meg, -vitnesbyrdet.

Møteleder Vibeke ønsket oss velkommen til et formiddagsmøte som inneholdt både nattverd, tale, lovsang og mye god informasjon.

Per Einar orienterte om at det blir Alpha-kurs sammen med Karmel fra 21.januar og oppfordret menigheten til å tenke gjennom hvem som kan inviteres til dette fellesprosjektet som denne gangen kommer til å være i Karmel 10 tirsdager fra 21.januar på kveldstid.

 

Ukemail 2019-46

Å leve for en bedre oppstandelse?

Møteleder Per Einar ønsket oss sist søndag velkommen til et innholdsrikt møte der både Troens bevis og Filip Ålien fra Filadelfia Alta deltok.

Glenn Tønnessen ra Troens bevis fikk ordet tidlig i møtet og gav oss et herlig innblikk i hvordan evangeliet går frem i land der Troens bevis er stasjonert. Vi fikk se videoer og tall som tilsier at et betydelig antall mennesker blir frelst hver dag gjennom dette store og verdensomspennende arbeidet.

Glenn viste til at Sion er med og støtter 15 evangelister nord i India og kunne melde at det blir ca et menneske frelst pr måned for hver evangelist som er i aksjon. Det var herlig å se møte med nyomvendte hinduer og dåpskøer fra Kina som ingen ende tok.Guds rike går frem.

 

Ukemail 2019-45

Å leve som om Gud fantes!

Møteleder Anne Lise Theisen tok oss innledningsvis med inn i en av Paulus sine bønner. Denne bønnen avsluttes med et intenst ønske om at Gud må gi oss en dømmekraft og en kjærlighet som er fylt med innsikt og visdom. Vi trenger i vår hverdag et verktøy for å sortere alle de inntrykk som kommer i mot oss, hva som er Gud og hva som er noe annet.

Sølvi ledet lovsangen og fortalte om utfordrende kjøreturer gjennom vegarbeidsområder på Askøy. Pekende reflekser, manglende belysning og dårlig vegbane, gjorde sitt til at det ble vanskelig å se hvor vegen egentlig gikk. Men når lyset var grønt, var det bare å kjøre.. og der var det en passasje likevel, selv om det ikke så slik ut på avstand. Det er ikke alltid vi ser så langt fremover i livene våre, spesielt når ting ser litt mørkt ut. Men Gud fører oss gjennom. Han ser kartet ovenfra og ser det gjennomganger vi ikke ser fra vårt perspektiv.

 

Ukemail 2019-44

Jesus synlig gjennom gode gjerninger.

Møteleder Vibeke tok som en innledning utgangspunkt i livsfortellingen til profeten Hoseas. Denne fortellingen viser oss at Gud ønsker kjærlighet og ikke offer. Å kjenne Gud er bedre enn et rituelt brennoffer som var måten de viste Gud hengivenhet på den gangen.

Per Einar tok menigheten videre til dette å gjøre Jesus synlig gjennom gode gjerninger. Vi er kalt til å leve ut det Jesus taler om i bergprekenen og dette blir mulig fordi vi har fått et nytt liv på innsiden som er fylt opp av Guds kvaliteter.

Dette livet er fylt av Guds kjærlighet, hans renhet og hans ydmykhet. Vi er kalt til et hverdagsliv blant familie, kollegaer og venner Her skal vi møte alle med Guds godhet og kjærlighet. Her snakker bibelen om Åndens frukter som blant annet er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet osv.

De gode gjerninger vi er kalt til å gjøre vil alltid innebære et offer. Vi må si nei til kjøttet dvs vår egen vilje og et tydelig ja til Guds gode vilje for våre medmennesker. Vær i Guds nærhet og la Ham forvandle deg slik at du oppdager de gode gjerninger som Gud har lagt ferdig for deg hver dag.