Ukemail 2020-27

Å være åpen for Guds ledelse.

Sist søndag var en fin flokk samlet til det siste ordinære søndagsmøtet før delemøtene overtar. Møteleder Per Einar leste fra Kollosserbrevet der Paulus ber om at de troende må fylles med kunnskap om Guds vilje og få all den innsikt og forstand som Ånden gir. Her satte Per Einar standarden for det dette møtet kom til å handle om.

 

Ukemail 2020-26

Det ble nok en festsøndag på Sion der Sølvi, Arne og Yngve ledet oss i lovsang mens Anne Lise Theisen ledet møte. Denne søndagen kunne vi igjen glede oss over å dele nattverdsmåltidet sammen.

 

Ukemail 2020-25

Liv i overflod!

Møteleder Arne minnet oss innledningsvis på at som mennesker kommer vi til å møte litt forskjellig. Av og til kan ting synes å være brutale, men Gud har den store oversikten. Det er trygt å tilhøre Ham og vite at han har sagt han vil være med oss alle dager, også de dagene vi ikke forstår oss helt på.

 

Ukemail 2020-24

En innholdsrik søndag på Sion!

Sist søndag hadde vi både vanlig gudstjeneste og årsmøte etter en pause med bevertning. Sonja ledet møtet og det var herlig å se barna som var med i møtet og sang godt med i barnesangene som Sølvi startet lovsangen med. Vi hadde to nye sanger i lovsangen og sangene ble godt mottatt. .

 

Ukemail 2020-23

La Pinsen vare.

Sist søndag var det pinse og en liten flokk var samlet til delemøte på Sion. Ute var det full sommer i luften og mange valgte nok å bruke denne godværshelgen ved sjøen eller på fjellet.

 

Ukemail 2020-22

Den dyrebare tiden.

Det er godt å samles selv om flere velger å holde seg hjemme inntil videre. Det er mange i Sion som tilhører risikogrupper og alle skal få bruke den tid de trenger, før de returnerer til fellesskapet vi har i våre Gudstjenester og samlinger.

Møteleder Per Einar tok oss med inn i Efeserbrevet 1.kap, lovsangerne stilte med ny sang, og det var samling for barna fra ca kl 1030.

Andre Birkeland talte og fortalte innledningsvis at hele hans familie flytter over til Sion fra høsten 2020. Dette ble mottatt med glede og applaus og vi gleder oss over at en ny fase i Sions utvikling kan være i emning. Nå er det barnesang og barneføtter i aksjon på Sion, noe menigheten har bedt om i mange år.