Ukemail 2019-43

Lovsangsgudstjeneste og besøk fra Familiesenteret.

Sist søndag hadde vi den halvårlige lovsangsgudstjenesten i Sion og lovsangsgruppen tok forsamlingen med gjennom gamle og nyere sanger i den hensikt å lovsynge Gud og gi pris og ære tilbake til Gud for alt han har gjort for oss.

Sølvi tok oss med inn mot tempelet og lurte litt på hvilken «port» vi var kommet inn gjennom når vi ankom Sion denne formiddagen. Var det gjennom «Lovprisningsporten» med pris og takknemlighet? Var det gjennom porten «Nåløyet? Var det bare så vidt vi orket å komme? Eller kom vi gjennom «Saueporten» dvs at gjorde som vi alltid gjorde, og kom sammen med de andre? Uansett hvilken port vi ankom gjennom, ble vi ønsket velkommen inn i tempelet der Jesus nå har banet en ny og levende veg, like inn i Guds nærhet.

Cathrine Lofnes var med oss og informerte om Familiesenteret som nå er i full drift med flere medarbeidere og flere partnermenigheter. Det er et behov for et slikt tilbud som kan styrke ekteskapene og familiene og gjøre mennesker bedre i stand til å møte de utfordringer så mange kommer til å møte gjennom menneskelivets mange sesonger.

Det er viktig at vi er med å gjøre dette tilbudet kjent både som privatpersoner og som menighet og det ligger brosjyrer på Sion som den enkelte kan ta med seg og levere videre.

Både Trygve og Sølvi sang to sanger og vi hadde en god forbønnstund der flere i forsamlingen som for tiden er syke, ble bedt for.

Anne Lise Theisen talte i Betania Haukanes ute i Austevoll sist søndag og neste helg er Trygve hovedtaler på Karmels forsamlingsweekend på Fjell-ly fra fredag til søndag. Dette er et spennende oppdrag og menigheten bes ta dette med i bønn gjennom uken som nå er i gang.

 

Ukemail 2019-42

Jesus synlig gjennom den Hellige Ånds gjerninger.

Så er høstferien over og vi er i gang med siste del av 2019. Også denne søndagen hadde vi fokus på å gjøre Jesus synlig, men først fikk vi en rapport fra Jens Ottars reise til India tidligere denne måneden.

Jens Ottar ble tidligere invitert til India av lederskapet for nesten 1600 menigheter over hele landet, men syntes nok dette i første omgang var litt for stort. Men utover sommeren 2019 modnet dette seg frem og tur ble planlagt. Over en uke fikk han være med å tale og undervise i 9 sammenhenger og det var et godt planlagt og tilrettelagt opplegg.

Gud virket med og over 30 mennesker gav til kjenne at de ville gi sitt liv til Jesus og en politimann ble helbredet for en yrkesskade. Det er vanskelige forhold for kristne i India og myndighetene har uttalt mål om å stryke kristendommen av kartet i løpet av 2020. Dette blir nok en umulig oppgave da antall kristne i India ligger på ca 70-80 millioner.

 

 

Ukemail 2019-41

Å gjøre Jesus synlig i hverdagen

Møteleder Per Einar ønsket oss velkommen til første søndagsmøte i årets høstferie. Vi fikk innledningsvis se en video med Ola Grytten som er professor ved Handelshøyskolen i Bergen og aktiv i Frelsesarmeen i Solheimsviken. Her fikk vi møte en person med toppjobb i samfunnet som elsker Jesus og ønsker å gjøre Ham kjent for de mange som ennå ikke tror.

 

Ukemail 2019-40

En herlig høstfest!

Sist søndag var Sion pyntet til høstfest og vi hadde gleden av å fylle huset med mange som til vanlig ikke går i menigheten. Bordene var høstpyntet og på scenen stod sofaen klar for festens gjest som var Terje Gilje. Koldtbordet var rikholdig og her var flere varmretter å velge mellom.

Etter velkomst ble Lukas Theis og Espen Bjørndal ønsket velkommen og leverte 3 sanger, to jazz inspirerte og til slutt en sang fra Hillsong i Australia. Nydelige fremførelser som gikk rett hjem i den sammensatte forsamlingen.

 

 

Ukemail 2019-39

Guds rike.

Møteleder Anne Lise Theisen tok oss innledningsvis med inn i ordene vi sier om å leve i Guds kraft. Vi forstår greit hva som ligger i å gå i egen kraft, men hva betyr det å gå i Guds kraft? Hvordan ser det ut i livene våre?

Jo, det handler om at vi opplever og kjenner oss elsket. Vi forstår at vi er elsket og at våre gode gjerninger ikke øker Guds kjærlighet til oss. Da senker vi skuldrene og får lov til å gå inn i det Gud har for oss den enkelte.

 

Ukemail 2019-38

Fremdeles store behov i Ukraina.

Torsdag i forrige uke parkerte traileren fra SOS-Ukraina ved Sandsli videregående skole og en jevn strøm av biler ankom mellom kl 1500 og 1800. Folk fra Sion var til stede og inviterte til møte og vi hadde omtrent alle årstider i løpet av disse 3 timene.

Søndag var Halvard Hasseløy med oss på Sion og vi fikk høre om et arbeid som pågår i et land som er preget av krig og mye sosial nød. Her drives både matutdeling, barnehjem, sommerleirer og rusomsorg og evangeliet forkynnes og mange velger å ta i mot Jesus som sin frelser.

Halvard takket oss for samarbeid i mellom 20 og 25 år og sier at Open Heart er totalt avhengig av at det kommer inn ca 700.000,- i måneden for at arbeidet skal kunne drives slik det nå gjør.

Krigen gjør det krevende for befolkningen og mange barn er traumatisert etter å ha opplevd ting som verken barn eller voksne skal oppleve. Open Heart går like inn i krigssonene og gjør her en uvurderlig innsats for å gjøre livet litt mindre vanskelig for lokalbefolkningen.