«Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor  ut og gjør alle folkeslag til disipler.»
«Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.»

MISJON

Misjon er en viktig del av menigheten.

Hovedsatsingsområde er Troens Bevis Verdens Evangelisering sitt arbeid i India der vi støtter lokale evangelister. Vi støtter også barnehjemmet Arken i Cochabamba i Bolivia. Den Internasjonale Kristne  ambasssade Jerusalem (ICEJ) og Evangeliesenteret sitt kontaktsenter i Bergen. Se egne sider for de enkelte grener. 

-


"De trenger ikke ikke gå herfra," sa Jesus "dere skal gi dem mat"

Matt.14.16