Pinsemenigheten Sion Blomsterdalen
Pinsemenigheten Sion Blomsterdalen

HISTORIE

Menigheten Sion Blomsterdalen ble etablert som selvstendig menighet i 1973.

Den hadde siden 1948 vært en bønnering/utpost under Pinsemenigheten Tabernaklet i Bergen. Sion fortsatte som pinsemenighet frem til 1989 da menigheten valgte å bli en frittstående evangelisk menighet. Dette vedvarte fram til 2009. Sion kjente etterhvert på et behov for å tilhøre et større fellesskap og valgte etter 20 år å igjen gå inn i pinsebevegelsen der vi nå hører til. 

I Bergen tilhører Sion Pinsenettverket sammen med Pinsekirken Tabernaklet, Salt Bergenskirken, Evangeliekirken og Klippen Loddefjord. Som pinsemenighet ønsker vi å samarbeide med og velsigne alt Guds folk, og har gode relasjoner og felles prosjekt med lokale menigheter i Ytrebygda.

I dag teller menigheten ca 125 medlemmer.


-