Pastor Trygve Birkeland
Pastor Trygve Birkeland

PASTORER

Trygve Birkeland har vært med i Sion siden den ble etablert som en selvstendig meninghet i 1973. Han overtok som pastor  i 1996 etter Alfred Asphaug. Trygve har en 20% lønnet stilling i menigheten.

Andre Birkeland er sønn av Trygve Birkeland. Han ble ansatt i 20% stilling fra februar 2020. 


Kontakt:

Telefon:      91 78 91 68
E-post: